przejdź do Sochaczew.pl
129248 odwiedzin

Nauka przez doświadczenie

A A A

"NAUKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE" 

to zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów.

Badania przeprowadzone przez wielu  wybitnych naukowców wykazały, iż człowiek zapamiętuje 5% tego, co usłyszy, 20% tego, co zobaczy, ale 80 % tego, co zrobi i sprawdzi na własnej skórze.

Ciekawość poznawcza, więcej widzieć, słyszeć, to naturalna potrzeba każdego dziecka. Zadaniem edukacji przyrodniczej jest odpowiedzieć na pytania ucznia, wywołanie nowych pytań, rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości. Nauczanie treści przyrodniczych w ramach jednostek lekcyjnych zaspakaja ciekawość poznawczą uczeń wielu dzieci.

Program zajęć skierowany jest do uczniów kl. IV- VI szkoły podstawowej i młodszych, których ciekawość nie zostanie zaspokojona w ramach jednostek lekcyjnych.  Program odwołuje się do wrodzonej ciekawości dziecka i chęci poznawania. W czasie realizacji programu wykorzystywane będą uzdolnienia i zainteresowania uczniów. A oni często sami będ decydować co i w jaki sposób wykonają. Ważną funkcję odgrywają prace badawcze samodzielnie wykonane przez uczniów.

Sposoby realizaji zajęć to:

 • Prowadzenie przez uczniów samodzielnych obserwacji przyrodniczych.
 • Prowadzenie dzienniczków obserwacji np. wybranego drzewa.
 • Tworzenie kalendarza pogody w kolejnych porach roku.
 • Prowadzenie kart obserwacji różnych elementów przyrody.
 • Prowadzenie obserwacji mikroskopowych.
 • Tworzenie własnego „ogródka meteorologicznego” i systematyczne prowadzenie obserwacji.
 • Przyrodnik- „detektyw” – śledzenie owadów, ślimaków, dżdżownic, ptaków.
 • Prowadzenie hodowli pleśniaka białego.
 • Badanie wpływu warunków środowiska na rozwój roślin.
 • Wpływ soli na gospodarkę wodną roślin.
 • Hodowanie kryształów soli.
 • Badanie zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu domu.
 • Zależność szybkości rozpuszczania cukru i soli od temperatury wody.
 • „ Chmura w butelce”.
 • Wpływ temperatury otoczenia na szybkość parowania wody.
 • Wpływ rodzaju gleby na rozwój roślin.
 • Szybkość rozkładu odpadków.
 • Wpływ światła słonecznego na rozwój roślin.
 • Przewodzenie substancji w roślinie.
 • Wpływ powietrza na wzrost roślin.
 • Wpływ soli na szybkość korozji metalowych przedmiotów.
 • Ulatnianie się zapachów.
 • Co to jest szparka.
 • Kolory liści.
 • Robimy oczyszczalnię ścieków.
 • Zjawisko konwekcji.
 • Jak działa soczewka oka.
 • Badanie zjawiska powstawania wrażeń słuchowych.
 • Robimy zegar słoneczny.
 • Stacja meteo w domu.
 • Co to jest pH i jak je zbadać.
 • Jak zmieścić jajko w butelce.
 • Tworzenie kolekcji przyrodniczych.
 • Wykonywanie zielników tradycyjnych i medialnych.
 • Kolekcje muszli, piór, nasion, skał itp.

Tak propozycja pozwoli na wyjaśnienie wielu zjawisk za nieduży wkład finansowy, a jest dostępna dla bardzo wielu dzieci. Jako podsumowanie na zakończenie zajęć planowana jest wycieczka do Centrum Nauki Kopernik.

Zapraszam wszystkich  uczniów pragnących wzmacniać i rozwijać własną pasję badawczą

- Roksana Mierzwińska.

Zajęcia odbywają się w piątek o 15.05.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość