przejdź do Sochaczew.pl
129248 odwiedzin

Konkursy z języka niemieckiego

A A A

Zapraszamy chętnych uczniów klas I, II i III gimnazjum   do wzięcia udziału

w Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego organizowanego pod hasłem

„Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych”

 

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w regulaminie zamieszczonym poniżej.

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO WIEDZY

O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

§ 1
ORGANIZATOR KONKURSU


1.    Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego, nazywanego dalej Konkursem są nauczyciele języka niemieckiego w Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie.


§ 2
CELE KONKURSU


1.    Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim.
2.    Kształtowanie podstawowych umiejętności lingwistycznych i komunikacyjnych.
3.    Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i wyłonienie uczniów z najlepszą znajomością języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
4.    Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego.
5.    Promocja języka niemieckiego.

§ 3
ZAŁOŻENIE OGÓLNE


1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum.
2.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3.    Konkurs odbywa się w jednej grupie zaawansowania.
4.    Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.

§ 4
ZASADY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU


 

1. Konkurs przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Komisja Konkursowa  złożona z nauczycieli języka niemieckiego Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie.
2. Konkurs odbywa się w Zespole Szkół w Sochaczewie.
3. Konkurs dla każdej grupy zaawansowania przeprowadzany jest w formie pisemnej – test leksykalny, obejmujący zagadnienia programowo rozszerzone, znajomość geografii, polityki krajów niemieckiego obszaru językowego, przysłowia, znajomość ciekawostek , ludzi kultury, sztuki i polityki.
4. Testy są przygotowywane i sprawdzane przez nauczycieli języka niemieckiego ze szkoły.
5. Test trwa 60 minut, a uczestnik może zdobyć maksimum 50 punktów.
6.  Wygrywa  uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów.

7. Premiowane są miejsca: 1,2,3.

8. Zwycięzcy otrzymują okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
9. Przebieg Konkursu jest protokołowany.

§ 5
TERMINY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU


1.    Zgłoszenia do udziału w Konkursie składają chętni uczniowie u swoich nauczycieli języka niemieckiego do dnia 08.11. 2013 r.
2.    Konkurs odbędzie się 18.11.2013r o godzinie 9.45-10.45
3.    Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie  do dnia  25.11.2013r.
4.    Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu będzie miało miejsce podczas apelu podsumowującego I semestr w styczniu.

Autor regulaminu i konkursu: Dorota Fergińska

Zakres materiału na konkurs

  • Przysłowia niemieckie.
  • Informacje polityczne i geograficzne Austrii, Niemiec , Szwajcarii i Lichtensteinu, flagi powyższych krajów.
  • Ciekawostki związane z krajami niemieckojęzycznymi( pisarze, aktorzy, sportowcy, potrawy, napoje, muzyka i film).
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość